ساکشن ریه کودکان

خرید ساکشن ریه کودکان در بیمارستان + خانگی

خرید ساکشن ریه کودکان در بیمارستان + خانگی یکی از تجهیزات پزشکی کمک تنفسی می باشد. که برای باز کردن راه تنفس کودکانی که قادر به بلع نیستند استفاده می شود.  ساکشن خانگی  و بیمارستانی با قدرت مکش قابل تنظیم، ترشحات را بطور کامل جمع می کند. ویژه ی افرادی که قادر به سرفه کردن […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید